Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA English Swahili 
1  ɬáː  goat  mbuzi 
2  tɬa  door  mlango 
2.5  tɬʼá  to take  kuchikua 
3  kǁʼékʼa  blood  damu 
4  kǃʼwàː   lake  ziwa 
5  kǃʼwáː  dove  njiwa 
6  kǃʼwá  hole  shimo 
7  ŋǃwá  river  mto 
8  ŋǀwàː  elephant  tembo 
9  kǀʼwã̀ŋ  millet  mtame 
10  kǀʼwáː  wound  kidonda 
11  kǃwàʔâ  eland  pofu 
12  kǁwá  name  jina 
13  ŋǃíŋ  root  mizizi 
14  kǀʼíŋ  snake  nyoka 
15  kǀʰíá  dikdik  dikidiki 
16  kǃí  bone  mfupa 
17  kǃʼámbá  spleen  bandama 
18  kǃʰéŋ  tongue  limi 
18.5  ŋǃʰéŋ  today  leo 
19  ŋǀwéː  thorn  mwiba 
20  kǃʼèː  anthill  kichuguu 
21  kǁʼèŋ  fire  moto 
22  kʼaréː  young person  kijana 
23  ŋǁòː  child  mtoto 
24  kǁʰõ̀ŋ  cave  pango 
25  ŋǃũ̀ŋ  mouth  mdomo 
25.5  tʰáwá  feather  manyoya 
25.7  kòbá  wings  mabawa 
26  kǃʼú  feather  manyoya 
27  kǃʼùpʰá  ashes  majivu 
28  kǀʼúmú  waist  kiuno 
28.5  tsʼíná  land   
29  kǃʼúmá  land  nchi 
30  kǁʼṍŋ  throat  koo 
30.5  kǁũŋ  hand  mkono 
31  kǁʼáː  warthog  ngiri 
32  láːʔe  hare  sungura 
33  kǀáː  leaf, petal  majani ya miti 
33.5  ɬùːbá  grass  majani 
34  kǃʼínóː  to hunt  kuwinda 
34.5  kǃʼínísi  hunter  mwindaji 
35  hiŋǁá  urine  mkojo 
36  kǃʼambáːʔalo  sp. lizard  aina ya mjuki