Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Piraha English 
1  pii  water 
2  tii  residue 
3  ʔiì  wood / thing 
4  bii  blood 
5  gíiso (not good)  this 
6  ʔísiisí  fat / body oil 
7  hiisí  sun 
8  paahóisí  palm frond (sp.) 
9  taahoasi  sand 
10  kaaʔai  macaw 
11  ʔáapahai  bird arrow 
12  báagisó  many 
13  gáata(hai)  can (n.) 
14  ʔísaahái  candle 
15  poogahai  arrow 
16  toogiʔi  hoe 
17  koóʔio  inside 
18  ʔoosí  seed (sp.) 
19  boopai  throat / neck 
20  goó  what's up 
21  ʔísoobái  down (n.) 
22  pibaóí  otter 
23  tigaiti  bushmastersnake 
24  ʔigíai  OK 
25  bigí  earth 
26  gíʔaíi (not good)  spider monkey 
27  ʔísibíoí  liver 
28  hiʔí  rat 
29  páʔai  fish (sp.) 
30  tagasága  machete 
31  kagáíhiai  jaguar 
32  ʔagíi (not good)  cold 
33  bagiái  thief 
34  gagáía  orange 
35  ʔisapaí  animal head 
36  poʔoʔói  small anteater 
37  tókaaga  tocandeira ant 
38  kosi  eye 
39  ʔogií(ái)  big 
40  bogí  my breast 
41  gogíi  what's up 
42  ʔisopói  claw 
43  ti  1st pers. sg. 
44  bigí  ground 
45  kaba  not / no 
46  gogí (not good)  what is it? 
47  tii  residue 
48  bíigió  underground 
49  kaábi  full 
50  boopai  throat / neck 
51  bagíai  friend 
52  bagiái  thief 
53  hói   one / couple 
54  hoí (hio)  couple / few 
55  ʔaoì [ʔawí]  skin 
56  ʔaoóí [ʔaowī]  foreigner 
57  ʔáooí [ʔaowí] (first utterance is bad)  Brazil nutshell 
58  ʔáoói [ʔāōwī]  ear 
59  ʔóoí [ʔōwi]  jungle 
60  ʔooí [ʔowí]  hole 
61  ʔapaí  head 
62  itaí  leaf 
63  ʔaʔái, xaaxaí  rock 
64  hoaobái  flower (sp.) 
65  (kaa)hoagái  to go 
66  hoasaisí  nambu (bird sp.) 
67  kahaí  arrow 
68  ʔísitoí  egg 
69  ʔogabagaí  want 
70  ?ísitoôgabagí  egg want 
71  ʔísitoogabaí  egg want 
72  ʔísapaí  head 
73  ʔogabagaí  want 
74  ʔísapaôgabaí  head want 
75  ʔísapaogabaí  head want 
76  kahaí  arrow 
77  ʔogabagaí  want 
78  ti kahaí xogabagai  I arrow want 
79  kahiôgabaí  arrow want 
80  kahiogabagaí  arrow want 
81  ʔaabói / ʔaaʙói  lake 
82  ʔaboípi / ʔaʙoípi  wood (sp.) 
83  ʔíbogi / ʔíʙogi  milk 
84  hiogiái / hio*iái  big 
85  ʔíbogi / ʔíbo*i  milk 
86  toogiʔi / too*iʔi  hoe 
87  ʔoogiái / ʔoo*iái  man's name 
88  ʔaogíi / ʔao*íi  foreign woman 
89  bíisai  red 
90  giopaí  dog 
91  baahóísi  white-lipped peccary 
92  ʔáaboípi  paichuba palm 
93  ʔibóítaipí  to cut 
94  ʔíbaisaagá  her spouse 
95  káa hoagái  come 
96  káa hoagáihaí  will come 
97  hoaagai  sp. of fruit 
98  hoaoíi [hwaowii]  shotgun 
99  kagahoaogií  papaya 
100  hoaípi  proper name 
101  kohóaipí  eat 
102  ʔisipóaí  animal wing 
103  póai  mango 
104  biʔí  name 
105  ʔabagi  toucan 
106  ʔoga  want 
107  kogá  but / nevertheless 
108  sabí  angry / mean 
109  gíʔapigí  come here 
110  paóhoahai  anaconda 
111  bigí kaobiigábaí  almost falling 
112  xiiohoáaáti baosaí  look for clothes 
113  bigí  ground 
114  xaapisí  arm 
115  kaitiabi  buzzard 
116  hoabóhoi  rapids 
117  pihóábigí  frog 
118  koabáipáhá  certainly died 
119  piahaogixísoáipi  plantain 
120  ʔoiboibiísai  sp. of fish 
121  kahaikáisai  arrow-maker 
122  ʔiboítisai  cutting 
123  ʔoóopai  cockroach 
124  ʔpoioí  name 
125  ʔoii  catfish 
126  póiao  sp. of monkey (zogue zogue) 
127  ʔíiibaitopí  cut the wood 
128  píai  also 
129  xiíaapisi  sleeve 
130  xíaopai  her ear 
131  ʔáiasi  Brazil nut grove 
132  giʔáii  spider monkey 
133  ʔaió  correct 
134  xiíogabagaí baósaí 
135  ʔiiaagá  she has 
136  baaí  collared peccary (small wild pig) 
137  ʔisáao  name 
138  ʔóoí  jungle