Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  papa pʰaːpa  pope 
2  pala pʰaːl̪a  a shovel 
3  bolla bol̪ːa  stamp 
4  boqqa boʔːa  sip 
5  tapxa tʰapça  fix 
6  taqa tʰaʔa  to fall 
7  darba d̪arba  once 
8  darab d̪arap / d̪arab̥  he wounded 
9  karta kaɾt̪a  paper 
10  karita kaɾit̪a  charity 
11  gdim gdiːm  bites 
12  gideb gidep  he lies 
13  qatel ʔat̪el̪  he killed 
14  qabel ʔabel̪  before 
15  magħfus mafuːs  pressed 
16  magħdus maduːs  dived/ plunged 
17  nefħa nefħa  breath/ pride 
18  nefqa nefʔa  expense 
19  bank baŋk  bank 
20  banketta baŋketːa  banquet 
21  felwa fel̪wa  filly 
22  felqa fel̪ʔa  stock / fetters 
23  ferfer ferfer  it wagged the tail 
24  ferfir ferfir  wagging of the tail 
25  vera veːɾa  true
26  velu veːl̪u  veil 
27  vava vaːva  a little girl 
28  vavi vaːvi  babies 
29  safar safar  departure 
30  saffar safːar  hissed 
31  smigħ smɪəħ  hearing 
32  zelant zel̪ant̪  zealous 
33  zelaq zel̪aʔ  he slept 
34  xarba ʃarba  a drink 
35  xalpa ʃal̪pa  necktie 
36  xbint ʒbint̪  godmother 
37  xdidi ʒdiːdiː  astrigent 
38  ħalq ħal̪ʔ  mouth 
39  ħambaq ħambaʔ  cried out 
40  ħabb ħapː  he loved 
41  ħayt ħajt̪ / haɪt̪  wall / thread 
42  zop tsoːp  cripple 
43  zija tsiːja  aunt 
44  zopp tsokː  trunk 
45  żona dzoːna  zone 
46  meżżanin medzaniːn  basement 
47  gażżetta gadːzet̪ːa  newspaper 
48  ċarr tʃaːr  clear 
49  ċass tʃasː  still 
50  ċekċek tʃektʃek  he crashed 
51  ċekċik tʃektʃiːk  talking / striking 
52  ġarr dʒarː  he carried 
53  ġenn dʒenː  madness 
54  ballu bal̪ːu  ball (dance) 
55  mil miːl̪  mile 
56  ful fuːl̪  beans 
57  wara waɾa  after 
58  wens wents  company 
59  dwal dwaːl̪  lights 
60  fwar fwaːr  vapour 
61  twil twiːl̪  long / tall 
62  djar djaːr  houses 
63  bjar bjaːr  wells 
64  ħjar ħjaːr  cucumbers 
65  rebħ repħ  gain / profit / victory 
66  rebbieħ rebːiəħ  winner 
67  rebbaħ rebːaħ  caused to gain 
68  dara daɾa  he got used to 
69  dara daːɾa  her houses 
70  ġara dʒaɾa  it happened 
71  ġara dʒaːɾa  neighbor 
72  ħara ħaɾa  he evacuated his bowels 
73  ħara ħaːɾa  a street 
74  meta met̪a  when 
75  bena ben̪a  he built 
76  mera mera  looking glass 
77  sema sema  heavens 
78  xena ʃenã  to accuse 
79  xena ʃeːnã  a scene 
80  bini bini  building 
81  bini biːni  with me 
82  tini tini  folding up 
83  tini tiːni  give meǃ 
84  sod soːt / soːd̥  steady 
85  mod moːt̪ / moːd̥  way 
86  moda moːd̪a  fashion 
87  oħrajn oħrajn  others 
88  oħt oħt̪  sister 
89  omm omː  mother 
90  but buːt̪  pocket 
91  bus buːs  kissǃ 
92  ħut ħuːt̪  fish 
93  bidu bidu  beginning 
94  felu fel̪u  a colt 
95  ħelu ħel̪u  sweet 
96  awtur autuːr  author 
97  awditur audituːr  auditor 
98  awrinar aurinaːr  pot 
99  sawt saut̪  lash 
100  qawt ʔaut̪  idiom 
101  rawt raut̪  cows 
102  sewa soɞa  he was worth 
103  sewwa soɞwa  mended / adjusted 
104  lewa l̪oɞa  he bent 
105  ħlewwa ħloɞwa  sweetness 
106  xiwja ʃɪuja  a roasting 
107  diwja d̪ɪuja  an echo 
108  kiwja kʲɪuja  a burn 
109  tiwja t̪ʲɪuja  a fold 
110  ħajt ħaɪt̪  wall 
111  tajt taɪt̪  I have given 
112  ħajr ħaɪr  inducement 
113  tajr taɪr  flying 
114  bejt beɪt̪  roof 
115  bejn beɪn̪  between 
116  bejl deɪl̪  long hair 
117  dejn deɪn̪  debt 
118  bieb bɪəp / bɪəb̥  door 
119  sieb sɪəp / sɪəb̥  he found 
120  baħar baħar  sea 
121  baħħar baħːar  he sailed 
122  baħħ bahː  nothingness 
123  baqa baʔa  he remained 
124  baqqa baʔːa  a bug 
125  qabez ʔabes  he jumped 
126  qabbez ʔabːes  jumpǃ 
127  biċċa bɪtːʃa  a piece 
128  ċiċċa tʃɪtːʃa  sat down 
129  ċiċċarda tʃɪtːʃarda  chickin vetch 
130  iċċassa itːʃasːa  he stared 
131  ħeġġa ħedːʒa  zeal 
132  iġġib ɪdːʒiːp / ɪdːʒiːb̥  to bring / to cause 
133  btieħa pt̪ɪaħa  courtyard 
134  btaram ptaɾam  was twisted 
135  kbar gbar  big 
136  tbenġil dbendʒiːl̪  lividness