Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Phoneme Illustrated Orthography Transcription English 
1  b bráti  ˈbraːci  to take 
2  p práti  ˈpraːci  to wash 
3  b ubírati  ˈubiːraci  to take away 
4  p upírati  ˈupiːraci  deprice 
5  b rub  ˈrup  inside out 
6  p rup  ˈrup  bang 
7  d do  ˈdo  into 
8  t to  ˈto  it 
9  d zadrhnouti  zadṛhnouti  get stuck 
10  t zatrhnouti  zatṛhnouti  underline 
11  d med  ˈmɛt  honey 
12  t met  ˈmɛt  goals 
13  ɟ děsný  ˈɟɛsniː  horrible 
14  c těsný  ˈcɛsniː  tight 
15  ɟ sleď  ˈslɛc  herring 
16  c sleť  ˈslɛc  fly 
17  f fíky  ˈfiːki  figs 
18  v víky  ˈviːki  lids 
19  f zafrkati  ˈzafṛkati  to snort 
20  v zavrkati  ˈzavṛkati  to coo 
21  v háv  ˈhaːf  robe 
22  f haf  ˈhaf  bark 
23  z zebe  ˈzɛbɛ  freeze 
24  s sebe  ˈsɛbɛ  itself 
25  z vézti  ˈvɛːsti  transport 
26  s vésti  ˈvɛːsti  to lead 
27  z vez  ˈves  doǃ 
28  s ves  ˈves  village 
29  ʒ žahati  ˈʒahati  to sting 
30  ʃ šahati  ˈʃahati  to grope for 
31  ʒ užíti  ˈuʒiːti  to enjoy 
32  ʃ ušíti  ˈuʃiːti  to finish sering 
33  ʒ těž  ˈcɛʃ  exploitǃ 
34  ʃ těš  ˈcɛʃ  look forward toǃ 
35  g gáže  ˈgaːʒɛ  salary 
36  k káže  ˈkaːʒɛ  he preaches 
37  g dogu  ˈdogu  mastiff 
38  k doku  ˈdoku  dock 
39  g grog  ˈgrok  grog 
40  k krok  ˈkrok  step 
41  h hladiti  ˈhladiti  to pet 
42  x chladiti  ˈxladiti  to cool 
43  h snaha  ˈsnaha  effort 
44  x snacha  ˈsnaxa  mother-in-law 
45  h vrh  ˈvrx  a litter 
46  x vrch  ˈvrx  summit 
47  t test  ˈtɛst  test 
48  c těst  ˈcɛst  dough 
49  t tresty  ˈtrɛsti  punishment 
50  c tresti  ˈtrɛsci  essence 
51  t prst  ˈprst  finger 
52  c prsť  ˈprsc  earth 
53  d dej  ˈdɛj  dive 
54  ɟ děj  ˈɟɛj  action 
55  d prdel  ˈprdɛl  ass 
56  ɟ prděl  ˈprɟɛl  fart 
57  d sled  ˈslɛt  a trace 
58  ɟ sleď  ˈslec  herring 
59  n nemá  ˈnɛmaː  doesn’t have 
60  ɲ němá  ˈɲɛmaː  deaf 
61  n pány  ˈpaːni  gentlemen 
62  ɲ páni  paːɲi  gentlemen 
63  n stan  ˈstan  tent 
64  ɲ staň  staɲ  become 
65  ts celit  ˈtsɛlit  unify 
66  čelit  ˈtʃɛlit  touch against 
67  ts vlci  ˈcltsi  wolves 
68  vlčí  ˈvltʃiː  wolpine 
69  ts pec  ˈpɛts  bake 
70  peč  ˈpɛtʃ  oven 
71  ʃ šahati  ˈʃahati  to touch 
72  ʒ žahati  ˈʒahati  to sting 
73  ʃ ušíti  ˈuʃiːti  to sew 
74  ʒ užíti  uʒiːti  to enjoy 
75  ʃ těš  ˈcɛʃ  look forwardǃ 
76  ʒ těž  ˈcɛʃ  exploitǃ 
77  a ale  ˈalɛ  but 
78  ále  ˈaːlɛ  no wayǃ 
79  a rada  ˈrada  council 
80  ráda  ˈraːda  glad 
81  a vola  ˈvola  of an ox 
82  volá  ˈvolaː  he calls 
83  e češka  ˈtʃɛʃka  Czech lady 
84  čéška  ˈtʃɛːʃka  kneecap 
85  e známe  ˈznaːmɛ  we know 
86  známé  ˈznaːmɛː  known 
87  i byt  ˈbit  to be broken 
88  být  ˈbiːt  to bë 
89  i hrany  ˈhrani  edges 
90  hraný  ˈhraniː  played 
91  o od  ˈot  from 
92  ód  ˈoːt  odes 
93  o tonu  ˈtonu  I am drowning 
94  tónu  ˈtoːnu  of the tone 
95  u uděl  ˈuɟɛl  award 
96  úděl  uːɟɛl  fate 
97  u dul  ˈdul  blew 
98  ˈdůl  ˈduːl  a mine 
99  u dolu  ˈdolu  mine 
100  dolů  ˈdoluː  down 
101  vědro  ˈvjɛdro  bucket 
102  ɛ vedro  ˈvɛdro  heat 
103  chladně  ˈxladɲjɛ  cooly 
104  ɛ chladně  ˈxladnɛ  chilling 
105  j jak  ˈjak  how 
106  r rak  ˈrak  crayfish 
107  l lak  ˈlak  lacquer 
108  db dbáti  dbaːti  to heed 
109  rž ržáti  ˈrʒaːti  to neigh 
110  tl tlouci  ˈtloutsi  to beat 
111  km kmín  ˈkmiːn  caraway 
112    prst  prst  finger 
113    skrz  skrz  through 
114    krk  krk  throat 
115  ou ouřad  ˈourʒat  office 
116  au auto  ˈauto  auto 
117  ao aorta  ˈaorta  aorta 
118  ou houba  ˈhouba  trap 
119  au naučiti  ˈnautʃiti  to lead 
120  ao naočkoviti  ˈnaotʃkoviti  to innoculate 
121  ou ránou  ˈraːnou  shot 
122  ao kakao  ˈkakao  cocoa 
123    Přímo a rovno. Bojovníkovi tobě slǔí ten plápol; ne tvá slova, ale úmysl tvůj. Vneslave, víš kdo jsou Tataři? - Z končin pod polovicí nebes, od daleka do daleka, ani slunci na jednou nepřehledných; z rozlehlostí pod horkým i pod chladným nebem - nahrnulo se Tatarů do našich krajin, ano - zatopily se krajiny, celá království, z končin kde tygři, lvové, hadi, hyeny, zlé saně žížnějí po krvi, a z končin medvědů, vlků a jiné dravé zvěře Tataři přinesli krvožížnivost, dravost, krutost na vlasť naši. Jsou krvavé spousty, spáleniště široká daleká, kuey valí se jejich proud. Ti nyní soptějí v Moravě před námi, proti těm zasadil se Jaroslav se čtyřicíti tisíci v ohraženou Olomouc. Vneslave, považ - na tom máš dost.